MONTAŻ
DOMKÓW DLA PTAKÓW

MONTAŻ LUB DEMONTAŻ DOMKÓW DLA PTAKÓW LUB SSAKÓW

Ochrona przyrody w dobie zmian klimatycznych to ważna część działań również w ramach dyscypliny, jaką jest arborystyka. Potoczne myślenie o arborystyce ogranicza zakres jej działań do takich zabiegów, jak: wycinka (w tym wycinka sekcyjna) drzew, przycinanie i formowanie koron drzew, cięcia techniczne, korygujące, redukcyjne oraz sanitarne. Innymi słowy – szeroko pojęte roztaczanie opieki nad drzewem, uwzględniające proces od nasadzenia do wycinki.

Bardziej wtajemniczeni wiedzą, że spektrum działań arborystyki jest zdecydowanie bardziej szerokie i obejmuje działania mające na celu ochronę i rozwój infrastruktury przyrodniczej. Dobrą praktykę – uznawaną przez badaczy, przyrodników i ornitologów, wspierającą powyższą strategię – stanowi montaż lub demontaż domków dla ptaków i małych ssaków. Dlaczego to działanie waloryzuje się pozytywnie? Wieszanie budek lęgowych, zdaniem specjalistów, pomaga zwierzętom w spokojnym i bezpiecznym bytowaniu, rozmnażaniu się, a co za tym idzie wzbogacaniu przyrodniczego zaplecza. W domkach schronienie znajdą takie ptaki, jak: kawki, sowy, dudki, jerzyki, kowaliki, modraszki czy sikorki.

Firma Jurajskie Drzewa od lat specjalizuje się w montowaniu lub demontowaniu domków dla ptaków i ssaków. Nasi Klienci wielokrotnie dawali nam odczuć, że zlecenia tego rodzaju wykonujemy na najwyższym poziomie. Teren, na którym realizujemy usługę montażu lub demontażu domków dla ptaków lub małych ssaków obejmuje następujące miasta: Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Kraków oraz Olkusz.

Obszar naszej działalności

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Skontaktuj się z nami!