PIELĘGNACJA
DRZEW

PRZYCINANIE I FORMOWANIE KORON DRZEW

Zobacz, jak przebiega całościowa pielęgnacja zieleni. Tak to robią fachowcy!

Przycinanie drzew i formowanie ich koron jest jedną z najbardziej popularnych technik pielęgnacyjnych w ramach arborystyki. Jej celem jest przede wszystkim utrzymanie drzewa w bezpiecznym stanie: wspieranie jego wzrostu poprzez usuwanie martwych gałęzi oraz regulowanie wielkości i kształtu kwiatów. W ostatecznym rozrachunku taka pielęgnacja zieleni bardzo pozytywnie wpływa na późniejszą jakość drewna, co przekłada się na korzystniejszy dla sprzedawcy cennik. Warto nadmienić, że niewłaściwe przycinanie koron może doprowadzić do deformacji drzewa, której pokłosiem są różnego rodzaju choroby. Warto zatem powierzyć przycinanie drzew wraz z formowaniem koron specjalistom z długoletnim stażem. Fachowcy z firmy Jurajskie Drzewa, której główną bazę stanowi Kraków, są w tej dziedzinie prawdziwymi ekspertami!

Jak wygląda przycinanie drzew w praktyce? Przycinanie, formowanie lub po prostu przerzedzanie koron polega na usunięciu części mniejszych gałęzi, zwykle w zewnętrznej koronie. Tak uzyskujemy jednolitą gęstość liści wokół równomiernie rozmieszczonej struktury gałęzi większych. Przycinanie drzew nie zmienia ich rozmiaru ani kształtu. Pielęgnacja zieleni ma im pomagać, a nie szkodzić.

Przycinanie koron drzew (lub inaczej – redukcję korony) stosuje się najczęściej dla zmniejszenia obciążenia mechanicznego poszczególnych gałęzi lub zredukowania przeciążenia całego drzewa. Ważną kwestią w przycinaniu drzew jest również zachowanie symetrii. Tam, gdzie to możliwe, ograniczenia w redukcji powinny być określone rzeczywistymi pomiarami i odzwierciedlać końcowy wynik. Działania w ramach pielęgnacji zieleni mogą również odnosić się do długości poszczególnych części, które należy usunąć, aby zwiększyć przejrzystość całego drzewa. Cennik za przycinanie drzew w naszej firmie zawsze zależy od skali zadania, jego trudności oraz wielu innych czynników. Oceniamy je po dotarciu we wskazane miejsce – obojętnie czy w Krakowie, czy w innej miejscowości.

Obszar naszej działalności

Bez fachowej wiedzy dendrologicznej ani rusz. Prawidłowe przycinanie drzew wymaga gruntownego przeszkolenia

Dzięki systematycznej, fachowej pielęgnacji zieleni przyroda oraz zabudowa mogą współistnieć w idealnej harmonii. Za sprawą naszych wysiłków tereny rekreacyjne, pełne rozmaitych gatunków roślin, z powodzeniem funkcjonują w bezpośrednim sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego albo istotnych elementów infrastruktury. Właściwe przycinanie drzew utrzymuje je w dobrej kondycji, a do tego ogranicza ryzyko potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Dotyczy to zarówno dużych ośrodków miejskich – takich jak Kraków czy Aglomeracja Śląska – jak też mniejszych miast, miasteczek i wsi. Firma Jurajskie Drzewa gwarantuje pełen profesjonalizm, nasi pracownicy posiadają komplet koniecznych uprawnień oraz nowoczesne wyposażenie. Jeśli chodzi o cennik przycinania oraz pozostałych czynności, to za każdym razem ustalany jest on indywidualnie. Pielęgnacja drzew stanowi zajęcie, w którym podejmowane działania należy dostosować do sytuacji panującej w danym miejscu. Nam często wystarczy kilka rzutów okiem, aby zorientować się które wyjście będzie tym optymalnym. Jako Certyfikowani Inspektorzy Drzew wykorzystujemy metodę VTA do postawienia diagnozy – przycinanie drzew poprzedzamy rzetelną analizą budowy pnia, oceną struktury konarów i gałęzi, poszukiwaniem oznak ewentualnych chorób etc. Wykorzystujemy metody alpinistyczne, w efekcie pielęgnacja zieleni w naszym wykonaniu wyróżnia się doskonałą dokładnością. Zlecenia wykonujemy sprawnie, z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Skontaktuj się z nami!